Regulamin

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym Firmy Mante&Co DESIGN.

Sklep internetowy Mante&Co DESIGN, dostępny pod adresem www.mantecodesign.pl, prowadzony jest przez firmę Mante Paweł Manterys z siedzibą w Czeladzi, ul. Kasztanowa 7 wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 62266. Firma posiada numer regon 241103785 oraz numer NIP 644-312-31-01.

§ 1

Sklep internetowy Mante&Co DESIGN prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej www.mantecodesign.pl, w szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane również telefonicznie bądź e-mailem. W przypadku zamówień składanych telefonicznie pod numerem telefonu 793 280 729 koszt połączenia wg taryfy operatora.

1.1

Nie wpłacenie przez Klienta wymaganej kwoty w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia w sposób opisany w § 11 jest równoznaczne z rezygnacją z zakupu.

1.2

Skutki prawne i finansowe z tytułu nieprawidłowego podania danych dotyczących zarówno Klienta jak i zamówienia ponosi Klient.

 

§ 2

Wszystkie produkty oferowane w sklepie Mante&Co DESIGN są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych z wyłączeniem produktów unikatowych  z działu „Soul & Style”.

 

§ 3

Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu Mante&Co DESIGN są cenami w złotych polskich jako ceny brutto i zawierają należny podatek VAT.

3.1

Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku zamówienia. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy wagi towaru lub regionu przesyłki.

3.2

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta na stronie z potwierdzeniem zamówienia.

 

§.4

Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zaksięgowania wpłaty od pracownika sklepu. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym.

 

§ 5

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie na etapie składania zamówienia numeru telefonu oraz adresu e-mail Klienta, umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia.

 

§.6

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

§.7

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

§ 8.

Przy każdym towarze podany jest czas wysyłki, uwzględniające tylko dni robocze. Jest to czas, który upływa od zaksięgowania wpłaty do chwili wysłania zamówionych produktów przez Sklep. Zamówienie na towary o różnych podanych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości zamówionych produktów, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany w momencie składania zamówienia, Sklep kontaktuje się telefonicznie, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.

 

§. 9

Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub może zostać odebrany osobiście w sklepie stacjonarnym MANTE&CO DESIGN. Koszt wysyłki kurierem zamówień na kwotę poniżej 99 zł wynosi 14zł przy wpłacie na konto, gdy suma zamówienia przekracza 99 zł towar jest wysyłany bezpłatnie przy wpłacie na konto.

9.1

W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym, po skompletowaniu zamówienia jest ono przewożone do sklepu, gdzie oczekuje na odbiór przez okres 7 dni.

 

§ 10

Termin otrzymania przesyłki przez Klienta równa się sumie czasu wysyłki ze sklepu Mante&Co DESIGN oraz czasu dostawy. Czas doręczenia przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy.

 

§11

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przelewem bankowym na konto sklepu Idea bank 52 1950 0001 2006 0002 2740 0001

- przy osobistym odbiorze przesyłki

 

§.12

W przypadku złożenia zamówienia na kwotę przekraczającą 1000 PLN sklep Mante&Co DESIGN zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości.

12.1

W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie lub o specyficznych cechach gabarytowych lub technicznych, sklep Mante&Co DESIGN może zażądać podpisania osobnej umowy kupna-sprzedaży regulującej zasady transakcji.

 

§13

W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy.

13.1

W przypadku zwrotu, towar w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku/opakowaniu, z kompletną jego zawartością należy przesłać na adres siedziby sklepu wraz z oryginałem paragonu bądź kserokopią faktury VAT.

13.2

Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania.

13.3

Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku produktów wykonanych na zamówienie gdzie właściwości produktu zostały określone przez Klienta, np. fototapet oraz w przypadku zakupu dokonanego przez podmioty gospodarcze.

13.4

Koszty zwrotu nie przyjętego do reklamacji towaru w trybie określonym powyżej obciążają Klienta.

 

§ 14

W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sklepu należy odesłać na adres ul. Kasztanowa 7, 41-253 Czeladź na koszt Mante&Co DESIGN, po wcześniejszym kontakcie z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 793 280 729  lub adresem email biuro@mantecodesign.pl. Informacje o procedurze zwrotu na koszt Mante&Co DESIGN zostaną podane po kontakcie z obsługą sklepu.

14.1

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.

 

§15

Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego jego używania.

15.1

Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę.

15.2

W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą Sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

15.3

Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego.

 

§16

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Mante&Co DESIGN są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

 

§ 17

Składając zamówienie, Klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

17.1

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.

 

§18.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z  zaakceptowaniem postanowień regulaminu Sklepu, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu towaru w Sklepie.

 

§ 19

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.